Yhteiskäyttöauton käyttösopimus

 1. Sopimuksen syntyminen
  Käyttösopimus syntyy, kun yhteiskäyttöautosovellukseen rekisteröitynyt henkilö allekirjoittaa tämän City-Yhteisautot Oy sopimuksen sähköisen tunnistautumisen kautta tai on rekisteröitynyt ja allekirjoittanut Japster -käyttösopimuksen.
 2. Käyttäjällä tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.
 3. Käyttäjä, joka on rekisteröitynyt palveluun ja näin ollen saanut käyttö oikeuden City-Yhteisautot Oy hallinnoimaan yhteiskäyttö autoon ei saa luovuttaa autoa toiselle henkilölle tai toisen kuljetettavaksi. Autoa ei saa kuljettaa alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden, joiden tiedetään alentavan huomio kykyä. Autoa tulee kuljettaa huolellisesti sekä liikennesääntöjä noudattaen. Autoa ei saa käyttää liiketoimintaa tai siihen verrattavissa olevaan ajoon, nämä edellyttävät erillistä sopimusta.
  3.1 Kohdassa kolme ( 3 ) mainituissa vahinko tilanteissa on korvausvelvollinen varauksen tehnyt henkilö 100% aiheuttamastaan vahingosta autolle tai muulle omaisuudelle.
 4. Auton tarkastus sekä vahinkotilanteet
  Käyttäjän tulee tarkastaa auto kaikilta osin ennen käyttöönottoa ja ilmoittaa niistä vaurioista, joita ei ole mainittu sopimuksessa (kohdassa Vauriot), ennen liikkeelle lähtöä. Käyttäjän tulee aina enne liikkeelle lähtöään tarkistaa myös, että autossa on ajokeliin sopivat renkaat. Mikäli käyttöaikana autolle sattuu vahinko on näissä vahingoissa omavastuu 1000,00 €. Asiakkaan tulee tästä ilmoittaa palveluntarjoajalle välittömästi. Liikenne-, henkilö- ja eläinvahingoissa tulee myös kutsua poliisi paikalle sekä tehdä ilmoitus sekä palveluntarjoajalle että vakuutusyhtiölle. Vahingoissa, jotka ovat tapahtuneet oman virheen tai huolimattomuuden takia, tai joissa syyllistä ei voida todentaa, on omavastuu 1000 € vahinkoa kohti. ( omavastuun koskee myös eläin- rengas-, sekä lasivahinkoja ) Käyttäjä vapautuu omavastuusta, mikäli palveluntarjoaja saa vahingon aiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä täyden korvauksen vahingosta. Mikäli liikkeelle on lähdetty ajokeliin sopimattomilla renkailla ( tieliikennelaki ) käyttäjä vastaa kaikista aiheuttamista kustannuksista autolla tai muulle omaisuudelle täysimääräisesti.
 5. Liikennerikkomukset, sakot, yms.
  Käyttöaikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinnin valvontamaksut, rikemaksut, sakot, tai muut vastaavat maksut hallintokuluineen kuuluvat aina käyttäjälle.
 6. Auton nouto ja palautus
  Yhteiskäyttöauto noudetaan käyttösopimuksessa mainitusta paikasta ja palautetaan samaan paikkaan. Koska kyseessä on täyssähköauto, tulee myös latauskaapeli kytkeä latauspisteeseen vuokrauksen päätyttyä. Kaapelin kytkemättä jättäminen tai väärin kytkeminen on aina käyttäjän vastuulla, ja mikäli auto ei tämän johdosta lataudu, on kuljettaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneista kustannuksista 150,00 €. Mikäli latauskaapeli katoaa käytön aikana, veloitamme siitä 380 € (ei koske Lappeenranta autoja, joissa kaapelia ei ole autossa mukana.
 7. Auton käyttö
  Käyttäjä on vastuussa auton siisteydestä. Autossa ei saa tupakoida, kuljettaa eläimiä eikä ruokailla. Autoa ei myöskään saa kuljettaa likaisissa työvaatteissa. Ajon päätyttyä käyttäjän on palautettava auto samassa kunnossa kuin se oli käyttöönotettaessa. Auton hansikaslokerosta löytyy pesukortti, jolla auton voi pesettää veloituksetta Pesuparkissa Lahti, sekä Pesuparkki Lappeenranta pesuloissa. Pesuparkissa on myös mahdollisuus auton imurointiin. Mikäli käyttäjällä ei ole mahdollisuutta pesettää ja imuroida autoa, tulee mahdollisesta ulko- tai sisäpesun tarpeesta ilmoittaa palveluntarjoajalle. Tavanomaisesta poikkeavan likaantumisen aiheuttamat siivouskulut perimme täysimääräisesti käyttäjältä. Vähimmäisveloitus on silloin150 €. Ensisijaisesti on käyttäjän vastuulla, että auto jää siistiin kuntoon oman käytön jälkeen niin ulkoisesti kuin sisältä.
 8. Palvelun maksaminen ja peruuttaminen
  Palvelun voi maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla . Mikäli varaus perutaan vähintään 48 h ennen varauksen alkua, maksu palautuu asiakkaalle automaattisesti. Tämän jälkeen maksua ei palauteta.
  Japster -sovelluksen käyttäjä voi maksaa ainoastaan luottokortilla. Peruutus- ja muut ehdot käyvät ilmi allekirjoitetusta Japster -käyttösopimuksesta.
 9. Korvattavuusehdot
  Mikäli autoa ei saada liikkeelle tai matka päättyy teknisen vian, etähallintalaitteen tai sovelluksen takia, sovelletaan seuraavia korvattavuusehtoja:
  9.1. Teknisen vian ollessa kyseessä korvattavuus on mainittu kyseisen automerkin tiepalvelussa tai liikkumisturvassa.. Välillisiä kuluja ei korvata.
  9.2. Mikäli matka katkeaa tai ei autoa saada liikkeelle, korvaus tulee esittää laitteen valmistajalle. Välillisiä kuluja ei korvata.
  9.3. Mikäli vika johtuu Japster-sovelluksesta tai verkkoyhteydestä, korjaus tulee esittää käyttö sovelluksen toimittajalle. Välillisiä kuluja ei korvata.
  9.4. Kohdissa 9.1. – 9.3. mainituissa tapauksissa varausmaksua ei palauteta, vaan korvausvaatimus tulee esittää näissä mainituille yrityksille tai valmistajille.
 10. Erimielisyydet
  Käyttösopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.