Yhteiskäyttöauton käyttösopimus

Päivitetty 6.1.2022

 1. Sopimuksen syntyminen
  Käyttösopimus syntyy, kun yhteiskäyttöautosovellukseen rekisteröitynyt henkilö allekirjoittaa tämän sopimuksen sähköisen tunnistautumisen kautta.
 2. Käyttäjällä tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.
 3. Käyttäjä ei saa luovuttaa autoa toiselle tai toisen kuljetettavaksi. Mahdollinen lisäkuljettaja tulee olla merkittynä käyttösopimukseen. Autoa ei saa kuljettaa alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Autoa tulee kuljettaa huolellisesti sekä liikennesääntöjä noudattaen.
 4. Auton tarkastus sekä vahinkotilanteet
  Käyttäjän tulee tarkastaa auto kaikilta osin ennen käyttöönottoa ja ilmoittaa niistä vaurioista, joita ei ole mainittu sopimuksessa (kohdassa vauriot), ennen liikkeelle lähtöä. Mikäli käyttöaikana autolle sattuu vahinko, tulee tästä ilmoittaa palveluntarjoajalle välittömästi. Liikenne-, henkilö- ja eläinvahingoissa tulee myös kutsua poliisi paikalle sekä tehdä ilmoitus sekä palveluntarjoajalle että vakuutusyhtiölle. Vahingoissa, jotka ovat tapahtuneet oman virheen tai huolimattomuuden takia, tai joissa syyllistä ei voida todentaa, on omavastuu 700 € vahinkoa kohti. Käyttäjä vapautuu omavastuusta, mikäli palveluntarjoaja saa vahingon aiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä täyden korvauksen vahingosta.
 5. Liikennerikkomukset, sakot, yms.
  Käyttöaikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinnin valvontamaksut, rikemaksut, sakot, tai muut vastaavat maksut hallintokuluineen kuuluvat aina käyttäjälle.
 6. Auton nouto ja palautus
  Yhteiskäyttöauto noudetaan käyttösopimuksessa mainitusta paikasta ja palautetaan samaan paikkaan. Koska kyseessä on täyssähköauto, tulee myös latauskaapeli kytkeä latauspisteeseen vuokrauksen päätyttyä. Kaapelin kytkemättä jättäminen tai väärin kytkeminen on aina käyttäjän vastuulla ja kuljettaja on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kustannukset. Mikäli latauskaapeli katoaa käytön aikana, veloitamme siitä 280 €.
 7. Auton käyttö
  Käyttäjä on vastuussa auton siisteydestä. Autossa ei saa tupakoida, kuljettaa eläimiä eikä ruokailla. Autoa ei myöskään saa kuljettaa likaisissa työvaatteissa. Ajon päätyttyä käyttäjän on palautettava auto samassa kunnossa kuin se oli käyttöönotettaessa. Auton hansikaslokerosta löytyy pesukortti, jolla auton voi pesettää veloituksetta Pesuparkissa (Launeenkatu 84 avoinna 24/7). Pesuparkissa on myös mahdollisuus auton imurointiin. Mikäli käyttäjällä ei ole mahdollisuutta pesettää ja imuroida autoa, tulee mahdollisesta ulko- tai sisäpesun tarpeesta ilmoittaa palveluntarjoajalle. Tavanomaisesta poikkeavan likaantumisen aiheuttamat siivouskulut perimme täysimääräisesti käyttäjältä. Vähimmäisveloitus on silloin 150 €.
 8. Palvelun maksaminen ja peruuttaminen
  Palvelun voi maksaa yleisimmillä luottokorteilla sekä mobiilimaksuvälineillä. Mikäli varaus perutaan vähintään 48 h ennen varauksen alkua, maksu palautuu asiakkaalle automaattisesti. Tämän jälkeen maksua ei palauteta.
 9. Erimielisyydet
  Käyttösopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Huom! Hyväksyttyjen sopimusehtojen tai ohjeiden noudattamatta jättämistä tai tahallisesta rikkomisesta seuraa 150 € sakko.